10:45
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 02.06.2023 г.

З А П О В Е Д №РД-110 от 13.02.2023г.


 16.02.2023 08:24

Препис - извлечение от Заповед № РД-35/ 13.01.2023г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещени


 13.01.2023 09:10

Заповед № РД-668/29.10.2021 за обявявнане наРезултатите от проведения на 28.10.2021г. публично оповестен конкурс за продажбата шест броя маломерни о?


 29.10.2021 09:07

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-559 от28.09.2021г.


 29.09.2021 08:36

З А П О В Е Д №РД-598 от 27.09.2021г. - резултат от проведен търг


 27.09.2021 08:31

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-525/26.08.2021 г.


 31.08.2021 11:11

З А П О В Е Д №РД-445 от 29.07.2021г


 02.08.2021 09:12

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-346/25.06.2021г.


 28.06.2021 10:18

З А П О В Е Д №РД-224 от 15.04.2021г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско по


 16.04.2021 10:23

ЗАПОВЕД №РД-156 17.03.2021г.проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ девет


 17.03.2021 04:23

Резултатите от проведения на 08.02.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда за извършване на търговска дейност


 10.02.2021 04:09

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-16 08.01.2021г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на сграда със застр


 08.01.2021 03:43

ЗАПОВЕД № РД-385 от 16.07.2020 за прекратяване на публичен търг


 16.07.2020 03:30

ЗАПОВЕД № РД-384 от 16.07.2020 за прекратяване на публичен търг


 16.07.2020 03:29

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-330 19.06.2020г.


 22.06.2020 03:29