16:55
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Списък на длъжностите в Община Хайредин

Име, Презиме, Фамилия Длъжност
Тодор Алексиев Тодоров Кмет
Магдалена Горанова Линдова Заместник - Кмет
Светлана Иванова Ценова Секретар
Петя Цветанова Фуренска Финансов контрольор
Валентин Тодоров Петров Директор на Дирекция АПО и ФСД
Деница Андреева Иванова Старши специал.-счет
Десислава Михайлова Гл. Експерт ТРЗ и ЛС
Искра Христова Старши-специал.-бюджет
Ивка Иванова Старши – специал.-касиер
Елеонора Владимирова Кристиянова Старши специал. МДТ
Асен Асенов Чангалов Гл. Експерт АПО и ГРАО
Мирослав Кирилов Димов Ст. Спец. Подр. И ОМП
Полина Зарчева Мл. Спец.-техн. Сътрудник
Габриела Георгиева Милчева Директор на Дирекция „Евроинтеграция, икономически дейности и УТ”
Камелия Петрова Колева Ст. спец НП и П
Цветан Тодоров Гущерски Гл. Експерт Обществени поръчки и Об собственост
Цветослава Гошова Декова Ст. Спец. НП и П
Цветана Банова Петкова Ст. Спец. УТ, кад. И рег.
Йоанна Ивова Гл. Експерт хум. Дейности
Петранка Георгиева Славчева Ст. Спец. УТ, кад. И рег.
  Ст. Спец. НП и проекти
Надя Николова Йорданова Ст. Спец. УС
Георги Цветков Григоров Мл. Спец.-домакин
Ивайло Трифонов Петров Изпълнител-шофьор
Стефан Димитров Ангелов Кмет на кметство Михайлово
Любомира Николова Славкова Ст. Спец-секретар
Атанас Титов Атанасов Кмет на кметство Манастирище
Миглена Михайлова Ст. Спец-секретар
Пламен Кюковски Кмет на кметство Рогозен
Румяна Тодорова Каменова Ст. Спец-секретар
Тихомир Любомиров Трифонов Кмет на кметство Бързина
Соня Христова Ненкова Кметски наместник на с. Ботево