19:38
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.

Проект на промяна на Наредба № 1 на Община Хайредин за опазване на обществения ред - тук Мотиви за актуализиране - тук

Проект на актуализация на Наредба № 14 за изграждане и опазване на зелената система в Община Хайредин - тук  мотиви за актуализиране на наредбата - тук

ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 2014-2020 ГОДИНА Свали
ПРОЕКТ за изменение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хайредин Свали
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хайредин Свали
Проект на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и благоустройството на територията на Община Хайредин Свали
ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хайредин Свали
Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и благоустройството на територията на Община Хайредин Свали