19:45
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.

Линк към административен регистър

Структура на Общинска Администрация - Хайредин, за мандат 2019/2023г. Свали
Харта на клиента Свали
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Хайредин Свали
Правилник за вътрешния трудов ред на общинска администрация Хайредин Свали
Регистър на декларациите по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Свали
Декларация по чл. 12, т. 1 Свали
Декларация по чл. 12, т.2 Свали
Правомощия на кмета на общината Свали
Вътрешни правила за документооборота и деловодната дейност в Общинска администрация Хайредин Свали
Вътрешни правила за мерките за защита на личните данни в община Хайредин Свали
Вътрешни правила за обмен на документи чрез системата за електронен обмен на съобщения Свали
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Хайредин Свали
Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации Свали
Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в общ Хайредин Свали
Вътрешни правила за създаване, водене и достъп да публичните рагистри на Община Хайредин Свали
Устроствен правилник на Община Хайредин Свали