19:52
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.

Решение за приемане на общински бюджет 2023 - тук дата 18.09.2023 г.

Решение за приемане на общински бюджет 2024 - тук дата на публикуване 22.02.2024 г.

Решение на ОбС Хайредин за приемане на бюджет 2022 на Община Хайредин Свали
Бюджет 2021 на Община Хайредин Свали
Бюджет 2020 на Община Хайредин Свали
Бюджет 2019 на Община Хайредин Свали
Бюджет 2018 на Община Хайредин Свали
Бюджет 2017 на Община Хайредин Свали
Проекто бюджет на Община Хайредин за 2017 год. Свали
Бюджет 2016 на Община Хайредин Свали
Протокол No 30 2014 г. Свали
Бюджет 2020 на Община Хайредин Свали
Заповед Свали
Бюджет 2013 на Община Хайредин Свали
Бюджет 2012 на Община Хайредин Свали
Заповед № рд-36/02.02.2011 г. за утвърждаване на формула и правила за разпределяне бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2011 г. Свали
Бюджет 2011 на Община Хайредин Свали
Заповед № 43/28.01.2010г. за утвърждаване на формули и правила за разпределяне на бюджета на училищата по единните разходни стандарти за 2010 г. Свали
Свали
Протокол No30 2010 г. Свали
Протокол No36 от 2010 г. Свали
Свали
Справка за приходите по бюджета на Община Хайредин по проект за 2009 г. Приложение 1 Свали
План за разходи – държавна дейност по бюджета на община Хайредин за 2009 г. Приложение 2 Свали
План за разходи –общинска дейност по бюджета на община Хайредин за 2009 г. Приложение 3 Свали
Програма за капиталовите разходи в Община Хайредин за 2009 г. Приложение 4 Свали