17:45
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2024г.


 10.05.2024 08:14

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2024 НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 08.01.2024 11:19

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 18.12.2023 11:35

На вниманието на земеделските стопани: Заповеди за разпределение на масивите за ползване между ползвателите на земеделски земи в землищата на с.Рогозен, с.Михайлово, с.Бързина и с.Ботево


 12.12.2023 09:15

На вниманието на земеделските стопани: Заповеди за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стоп.2023/24г. за землищата на с.Рогозен, с.Михайлово, с.Бързина и с.Ботево.


 12.12.2023 09:11

Уведомление за инвестиционно предложение от РОГОЗЕН ЕНЕРЖИ СОЛЮШЪНС ООД


 08.12.2023 09:08

Уведомление за инвестиционно предложение от Рогозен Енерджи Солюшънс ООД относно Изграждане на въздушен електропровод 110 kV между ФВИ Рогозен, с. Рогозен, общ. Хайредин и електроподстанция "Бяла Слатина" в землището на гр. Бяла Слатина


 26.10.2023 08:49

АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ 2023 г.


 12.10.2023 15:34

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка, приложенията към него и проекта на актуализирана Стратегия за управление на отработено ядрено гориво и радиоактивни отпадъци в България


 28.09.2023 09:36

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТРАДИЦИОННИЯ СЪБОР НА СЕЛАТА ХАЙРЕДИН И МАНАСТИРИЩЕ


 14.09.2023 13:49

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2023


 17.08.2023 13:30

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 15.08.2023 09:09

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ


 01.08.2023 08:08

ПРОГРАМА ЗА ОВЛАДЯВАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ КУЧЕТА И КОТКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН 2023-2026


 04.07.2023 14:57

Булгартрансгаз - Писмо за осигуряване на достъп до имоти за извършване на спасителни археологически проучвания .


 03.07.2023 14:52