18:13
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.

Свържете се с нас

Община Хайредин

3357, с. Хайредин,
ул. "Георги Димитров" 135
Телефон: 09166/ 22-09
Факс: 09 166/2214
Електронна поща:
hayredin_ob@mail.bg

Кмет

Тодор Алексиев Тодоров
09166/ 22-09 , 0879804848

Заместник Кмет

Магдалена Горанова Линдова