19:50
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.

Местни данъци и такси

БАНКОВА СМЕТКА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН ПО МЕСТЕН БЮДЖЕТ при обслужваща банка ТБ ДСК ЕАД, клон Козлодуй

 

IBAN BIC КОД вид на плащане Вид данък
1 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 14 00 за Патентен данък
2 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 21 00 за Данък върху недвижимите имоти и лихви
3 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 22 00 за Данък върху наследствата и лихви
4 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 23 00 за Данък върху превозните средства и лихви
5 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 24 00 за Такса битови отпадъци и лихви
6 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 25 00 за Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
7 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 34 00 за други данъци /в т.ч. Пътен данък – недобор/ и лихви по недобори
8 BG88STSA93008490040100 STSA BGSF 44 65 00 за Глоби, санкции и неустойки, наказателни постановления, обезщетения и начети, събрани от Общините.

За контакти с отдел МДТ към Община Хайредин:

1. Елеонора Владимирова - ст. специалист - 0879804859

2. Силвия Методиева - ст. специалист - 0879992595

Справка за задълженията и плащания на данъци - / кликни тук/

Образци на документи Местни данъци и такси - тук

 

СЪОБЩЕНИЕ

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ ДЪЛЖИМИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЛЕСНО И БЪРЗО В РЕАЛНО ВРЕМЕ. ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И ЗА ДА ПЕСТИМ ВАШЕТО ВРЕМЕ, МРЕЗ egov.bg С НЯКОЛКО КЛИКА ПРЕДОСТАВЯМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ПРОВЕРКА И ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ. МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ И КЪМ ДРУГИ ОБЩИНИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА 9414 

Данък върху недвижими имоти

Съгласно Наредба № 12 за опредаляне на местните данъци на територията на Община Хайредин, приета с Решение 129 от Протокол 16/17.12.2020г. на ОбС - Хайредин, размерът на данъка върху недвижимите имоти е 2,5  промила.

Такса битови отпадъци

Плащане на местни данъци и такси чрез системата на EASYPAY и ePAY

От 1 ноември Община Хайредин пусна нова и модерна услуга за жителитеn си. Хората вече могат да плащат местните данъци и такси от всяка една точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay). Задълженията към местната хазна могат да се плащат и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането на касите е автоматично и се извършва само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица и ЕИК-а на фирмите.

Таксата за клиента, плащаш на каса, е минимална. Тя е от 1 до 5 лева, в зависимост от дължимите суми. 0.40 лв. за транзакция е таксата за плащане през интернет (ePay) без оглед на дължимата сума.

Калкулатор за изчисляване размера на данък МПС за Община Хайредин