11:20
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 02.06.2023 г.

Регистри общинска собственост и устройство на територията