Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Тодор Алексиев
Кмет на Община Хайредин.
 

Роден на 11.10.1970 г. в с. Хайредин.

Кмет на Община Хайредин от 2011 г.

Отчет на кмета за дейността на администрацията за 2023 г. - тук