10:50
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 29.11.2023 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН


 16.08.2020 13:28

Проект на наредба за условията и реда за разпореждане с общински жилища


 28.09.2018 03:57

Обява на основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционн


 19.01.2016 01:28

Протокол от извършена проверка в Община Хайредин за спазване на изискванията чл.92 и чл.99а от Закона за гражданската регистрация за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес за периода 1 юли 2014г. - 30 април 2015г


 29.07.2015 12:39

На вниманието на пчеларите !!!!!


 09.07.2015 09:45

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.40, ал.4 от ЗОС


 01.09.2014 11:09

Обява


 03.02.2014 10:52

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ


 24.01.2014 08:53

Съобщение съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите


 06.01.2014 11:34

Поради строително-ремонтни работи на 03.12.2013г. от 09:00 ч. до 17:00 ч. временно ще бъде преустановено движението по пътя с. Хайредин- с.Ботево - с. Ли


 02.12.2013 05:23

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ДЕТЕТО, БУРГАС И МОРЕТО" - 2014


 12.09.2013 08:38

О Б Я В А


 30.08.2013 03:47

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешение за ползване на воден обект


 30.08.2013 02:41

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища, за


 27.08.2013 10:55

Проект на Наредба № 20 за управление на общинските пътища на територията на Община Хайредин


 16.08.2013 03:54