17:17
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини Обяви и съобщения

Община Хайредин подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001

  23.01.2023 13:08  

Община Хайредин подписа договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Операция BG05SFPR003-1.001“Топъл обяд“

. Полученото финансиране е в размер на 488 795.52 лв., а срокът на изпълнение на проекта е от 01.02.2023 г. до 30.09.2025 г.
    Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд.
Лицата, които ще могат да се възползват от дейностите по проекта са разпределени в следните целеви групи са:

1. Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

5. Скитащи и бездомни лица;

6. Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанци

След извършване на проверка дали лицата отговарят на критериите за включване в проекта, ще бъдат обхванати 200 потребители, представители на целевите групи.

    Приготвянето на храната се осъществява от единствената на територията на общината Кухня-

майка с кетъринг - ДСП. Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб, в работните дни на всеки месец.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027, BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд