17:27
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини Обяви и съобщения

На вниманието на земеделските стопани: Заповеди за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стоп.2023/24г. за землищата на с.Рогозен, с.Михайлово, с.Бързина и с.Ботево.

  12.12.2023 09:11  
Заповеди за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стоп.2023/24г. за землищата на: 
с.Рогозен - тук
с.Михайлово - тук 
с.Бързина - тук 
с.Ботево- тук