08:10
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.

Публичен търг с явно наддаване за продажба на тополова дървесина - общинска собственост


 25.03.2015 12:49

Заповед относно резултатите от проведения на 21.05.2013г. публично оповестен конкурс за продажба на имот - ЧОС , за изграждане на зеленчукова ор


 25.03.2015 12:47

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ за Откриване на публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:44

Заповед за обявяване на резултат от проведен публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:41

Заповед за откриване на публично оповестен конкурс !


 25.03.2015 12:39

Заповед - публично оповестен конкурс!


 25.03.2015 12:37

Заповед за откриване на публично оповестен конкурс!


 25.03.2015 12:35

Обявяване на резултати от конкурс!


 25.03.2015 12:34

Резултати от проведения на 25.06.2014г. публично оповестен конкурс за продажба на имот частна общинска собственост


 25.03.2015 12:29

Откриване на публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:27

Заповед №400/16.07.2014г. за прекратяване на публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:23

Заповед № РД-448 за публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:22

Публично-оповестен конкурс за продажба на УПИ-1-2196 в кв.36 по плана на с. Хайредин, актуван с акт за ЧОС №140/27.11.2009 за изграждане на предприятие


 25.03.2015 12:20

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ- ЧОС №126010 по КВС на с. Манастирище за засаждане на орехови дървета


 25.03.2015 12:16

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №286004 с площ 3,000дка за изграждане на складова база и засаждане на овощна градина


 25.03.2015 12:15