11:48
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 02.06.2023 г.

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №093022 с площ 10,001 дка


 25.03.2015 01:17

Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" с. Манастирище


 25.03.2015 01:15