19:46
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.

Публичен търг за продажба на тополи


 25.03.2015 01:51

ОБЯВА: ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


 25.03.2015 01:50

Публичен търг с явно наддаване за продажба на 17 бр. имоти частна общинска собственост


 25.03.2015 01:48

Обява за длъжност администратор по проект "Подкрепа за достоен живот към ОП "Развитие на човешките ресурси"


 25.03.2015 01:32

Обява за търг за отдаване на общинска земя под наем


 25.03.2015 01:26

ОБЯВА за ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем за срок от четири години на свободни земи от общинския поземлен фонд


 25.03.2015 01:23

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №093022 с площ 10,001 дка


 25.03.2015 01:17

Списък на допуснатите кандидати за длъжността "Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" с. Манастирище


 25.03.2015 01:15