16:51
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

ЗАПОВЕД №РД-156 17.03.2021г.проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общинско помещение с площ девет


 17.03.2021 04:23

Резултатите от проведения на 08.02.2021г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на сграда за извършване на търговска дейност


 10.02.2021 04:09

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-16 08.01.2021г. за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на сграда със застр


 08.01.2021 03:43

ЗАПОВЕД № РД-385 от 16.07.2020 за прекратяване на публичен търг


 16.07.2020 03:30

ЗАПОВЕД № РД-384 от 16.07.2020 за прекратяване на публичен търг


 16.07.2020 03:29

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-330 19.06.2020г.


 22.06.2020 03:29

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-329 19.06.2020г.


 22.06.2020 03:24

Заповед № РД-160/21.03.2019 за откриване на търг с явно наддаване за три общински имота


 02.04.2019 08:43

Заповед № РД - 643/13.11.2018 за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване по д наем за срок от 10 години на общински имот в село Михай


 13.11.2018 09:59

Заповед № РД -436/30.07.2018 за провеждането на търг с явно наддаване да имот в с. Рогозен


 30.07.2018 09:28

Заповед № РД-22/09.01.2018 г. във връзка с обявения търг с Заповед № РД-744/11.12.2017 г. за непроведен


 10.01.2018 11:12

З А П О В Е Д №РД-779 от 28.12.2017г.


 28.12.2017 11:05

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-744 11.12.2017г. за провеждане на търг с явно наддаване за продажбата на осем броя автомобили


 12.12.2017 08:15

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-712 30.11.2017г.за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ III, квартал 35 по плана на с.Ха


 30.11.2017 03:28

ЗАПОвед № РД- 275/11.05.2017 г. за удължаване срока за участие в публичен търг


 11.05.2017 02:42