16:14
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 29.05.2023 г.

Публично оповестен конкурс за продажба на ПИ-ЧОС №126012 с площ от 20,000 дка по КВС на с. Манстирище


 21.05.2015 12:42

Резултати от проведения на 07.04.2015г. публично оповестен конкурс за продажба


 14.04.2015 12:16

Резултати от проведения на 01.04.2015г. публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем


 01.04.2015 12:42

Обявление за провеждане на конкурс за назначаване на длъжността "Управител на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост" - с. Манастирище


 27.03.2015 06:40

Удължаване на срок за публично оповестен конкурс за ЧОС №093022


 26.03.2015 09:36

Заповед №РД-185/26.03.2013г.


 25.03.2015 12:58

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №099014 с площ 1,930 дка, находящ се в местността "Река Огоста"


 25.03.2015 12:55

Заповед РД-238/18.04.2013г. относно публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:52

Публично оповестен конкурс за продажба на имот ЧОС №050002 с площ 2,501 дка, находящ се в местността "Горно ливаде", с. Манастирище


 25.03.2015 12:51

Публичен търг с явно наддаване за продажба на тополова дървесина - общинска собственост


 25.03.2015 12:49

Заповед относно резултатите от проведения на 21.05.2013г. публично оповестен конкурс за продажба на имот - ЧОС , за изграждане на зеленчукова ор


 25.03.2015 12:47

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ за Откриване на публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:44

Заповед за обявяване на резултат от проведен публично оповестен конкурс


 25.03.2015 12:41

Заповед за откриване на публично оповестен конкурс !


 25.03.2015 12:39

Заповед - публично оповестен конкурс!


 25.03.2015 12:37