17:32
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Заповед за провеждане на  публично оповестен конкурс  за  продажбата на шест броя маломерни общински имоти: 77102.232.12, 77102.232.13, 77102.232.14, 77102.232.15, 77102.232.16 и 77102.232.19 с обща площ 0,575дка, находящи се в землището на с.Хайредин, при първоначална цена от 691лв. за засаждане на овощна градина, която впоследствие  може да бъде преобразувана в оранжерия.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ЗАПОВЕД №РД-559 от28.09.2021г.
29.09.2021 08:36
Свали