17:54
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Резултатите от проведения на 10.02.2023г. публичен  търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение за извършване на търговска дейност на дребно

З А П О В Е Д №РД-110 от 13.02.2023г.
16.02.2023 08:24
Свали