07:29
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 15.07.2024 г.
ПРОТОКОЛ №28 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 23.01.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №29 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 29.01.2014 г. Свали
РОТОКОЛ №30 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 20.02.2014 г Свали
ПРОТОКОЛ №31 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 20.03.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №32 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 25.03.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №33 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 31.03.2014 г. Свали
Протокол 34 Свали
ПРОТОКОЛ №35 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.05.2014 г.
Свали
Протокол №36 от заседание на ОбС - Хайредин проведено на 30.06.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №37 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 24.07.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №38 От извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 29.07.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №39 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.08.2014 г Свали
ПРОТОКОЛ №40 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 26.09.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №41 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 22.10.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №42 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 26.11.2014 г. Свали
ПРОТОКОЛ №43 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 19.12.2014 г. Свали