16:45
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
ПРОТОКОЛ №17 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 22.01.2021 г. Свали
ПРОТОКОЛ №18 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 04.02.2021 г . Свали
ПРОТОКОЛ №19 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 26.02.2021 г. Свали
Протокол № 20 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.03.2021 г. Свали
ПРОТОКОЛ № 21 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 29.04.2021 г. Свали
Протокол № 22 от извънредното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 10.05.2021 г. Свали
Протокол № 23 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 28.05.2021 г. Свали
Протокол № 25 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.06.2021 г. Свали
Протокол № 26 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 16.08.2021 г. Свали
Протокол № 27 от извънредното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 23.08.2021 г. Свали
Протокол № 28 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 10.09.2021 г. Свали
Протокол № 29 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 12.10.2021 г. Свали
Протокол № 30 от редовното заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 26.11.2021 г. Свали
Протокол № 31 от редовното-празнично заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 15.12.2021 г. Свали