17:29
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
ПРОТОКОЛ №44 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 08.01.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №45 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 16.01.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №46 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 13.02.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №47 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 10.03.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №48 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.04.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №49 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 20.04.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №50 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.05.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №51 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 22.06.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №52 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 26.06.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №53 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.07.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №54 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.08.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №55 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 18.09.2015 г. Свали
ПРОТОКОЛ №56 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 09.10.2015 г. Свали
Протокол №1 от проведено заседание на ОбС - Хайредин от 05.11.2015 г. Свали
П Р О Т О К О Л № 2 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 20.11.2015 г. Свали
Протокол № 3 от проведено заседание на ОбС Хайредин на 11.12.2015 г. Свали