17:56
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
ПРОТОКОЛ №16 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 08.02.2013г. Свали
ПРОТОКОЛ №17 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.03.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №18 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.04.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №19 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 23.04.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №20 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 05.06.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №21 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 08.08.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №22 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 15.08.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №23 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.08.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №24 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.09.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №25 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.10.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №26 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 16.12.2013 г. Свали
ПРОТОКОЛ №27 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 19.12.2013 г. Свали