19:49
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.04.2024 г.

Публична покана за избор на изпълнител за "Изработка и доставка на обзавеждане на класни стаи и кабинети в СОУ "Васил Воденичарски”, с. Хайредин, общ. Хайредин


 21.08.2012 03:33

Обществена поръчка с предмет "Закупуване на автобуси"


 16.08.2012 04:52

Публична покана за избор на изпълнител за доставка и закупуване на четири броя нови автомобили


 14.08.2012 04:10

Обществена поръчка с предмет "Финансов одит по проект "Предпазна подпорна стена за укрепване на левия бряг на река Огоста в границита на с.


 03.08.2012 03:10

Обществена поръчка с предмет "Консултантска услуга за изготвяне на заявление, подготовка и окомплектоване на пакета документи за кандидат


 05.07.2012 11:58

Документация за открита процедура за избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР на обекти от общинската инфра


 28.06.2012 03:46

Публична покана за избор на изпълнител "Изготвяне на технически проекти на инфраструктурни обекти на територията на Община Хайредин"


 14.06.2012 01:52

Публична покана с предмет "Консултантска услуга за изготвяне на заявление, подготовка и окоплектоване на пакет от документи за кандидатст


 31.05.2012 02:07

Документация за участие в процедура за обществена поръчка с предмет "Продажба на лекарствени продукти на военни инвалиди, военно пострадалите и ветераните от войната"


 21.05.2012 09:30

Избор на изпълнител на Консултантски услуги, свързани с изпълнение, управление и отчитане на дейностите на проект "Рехабилитация на общинс


 11.04.2012 11:36

Обществена поръчка с предмет "Залесяване с горски култури на неземеделски земи на територията на Община Хайредин"


 15.06.2011 11:41