20:24
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.

Училища

СУ „Васил Воденичарски” – с.Хайредин

През 1944 г. с Указ на Регентите на България, обнародван в ДВ бр. 287 от 25.12.1944 г. е открита непълна гимназия с патрон Васил Воденичарски. От тогава то съществува, като средно училище. През годините на неговото съществуване не са настъпили промени в статута и функциите на училището. Обучават се ученици от първи до единадесети клас. През периода 1944 – 1950 г. пълното наименование на училището е Гимназия „Васил Воденичарски”. В периода 1950 – 1960 г. е Единно средно смесено училище „Васил Воденичарски”, от 1960 до 1982 г. - Средно политехническо училище, от 1982 – 1991 г. – ЕСПУ, а в настоящия период СОУ.
През 2003 г. са завършили първият випуск с четиригодишен срок на обучение в средна степен на образование. В училището се обучават деца от 1 до 12 клас в единични паралелки. От 1994 г. училището започва оборудване, въвежда се изучаване на информационни технологии, въвежда се изучаването на английски език и предпрофесионално обучение по учебни планове утвърдени от МОН „Бизнес администрация”, „Управление на малкия и среден бизнес” и др. От 2000 г. се провежда непрофилирано обучение. От 2004 г. е оборудван втори компютърен кабинет.
През периода 1984 – 1999 г. няколко пъти се е сменяло ръководството на училището. След пенсионирането на г-жа Клара Петкова, дългогодишен директор и на зам. директора Райна Чергарска 1989 г., директор става г-н Цветан Малджански с помощник директор Борис Тодоров. В периода 1992 – 1994 г. директор е Борислав Иванов. От 1994 г. до 2008 г. за директор е назначена Поля Христова. В училището се учат 186 ученика от 1 до 12 клас, обучавани от 19 квалифицирани учители.
Документите образувани от дейността на училището, сравнително добре са класирани за съхраняване на основание примерната номенклатура със сроковете за съхранение на делата. От 2002 г. са подредени в специално обособена стая за архива. Експертизи на архивния фонд са правени на всеки 10 години- три поред, като последната е била за периода 1975-1983 г. Четвъртата е за периода 1984 до 2002 г. За съжаление не се води летописната книга на училището.

Основно училище „Христо Ботев” с.Манастирище

Идеята да се учат децата в с.Манастирище възниква още през 1865 г. Инициатор на това е бил един шивач, дошъл от с.Дерманци. В неговата работилница идвали деца, които учели азбуката и се научавали да четат.
Официално училището се открива през 1867 г. Сградата, в която е настанено била дълга 10 м. и широка 6 м. В нея се учели две отделения. Скоро сградата се оказала тясна, за да побере всички желаещи. През 1872 г. се построява нова сграда, която разполага с две просторни стаи за двете отделения. Само след няколко години и тази сграда не побирала всички желаещи да се учат, затова били наемани стаи в частни къщи, където настанявали някои от класовете.
В началото местни учители не е имало. Учители, родом от с.Манастирище постъпили едва през учебната 1949/1950 г. и само за три години учителският колектив се попълва само от местни правоспособни учители.
Най – новата сграда, в която се учи и днес е построена през 1936 г. Сградата е масивна, с десет просторни класни стаи, учителска стая и дирекция. В приземния етаж са разположени работилници, кухня и столова.
През 2000 г. със Заповед № 271/20.11.2000 г. на Областния управител на гр.Враца е издаден Акт № 53 за публична собственост. Сградата се състои от: Мазе – 460 кв.м., І-ви етаж – 460 кв.м., ІІ-ри етаж – 460 кв.м. и дворно място – 7300 кв.м.
Към момента то е закрито!!!

Основно училище „Кирил и Методий” – с.Рогозен

Началното училище „Христо Ботев” с.Рогозен е било открито за първи път около 1863 година. Първоначално в селото не е съществувала училищна постройка. Новооткритото училище – 1863 г. се е помещавало в избата на тогавашния поп Димо, където понастоящем е сградата на Кметството. През 1869 г. е било построено училищно помещение с две стаи – класна стая и стая за учителите. Учител през 1869 г. е бил Петър Велков с прякор „Човечето” от с.Рогозен. По късно към същото училище на втория етаж била направена надстройка, която била използвана за черква. През 1874 г. до учебната 1879/80 г. училището било отново затворено поради развитието на събитията за освобождението на България от турско робство и от 1880 г. отново било отворено. В годините след освобождението училището било наименовано с името на Христо Ботев. През 1924-1925 г. започва построяване на нова училищна сграда, за да се отговори на все повече нарастващите нужди на учебното дело. То било завършено и учебни занятия започнали за учебната1926-1927 г. Учителският състав за тия години нараствал твърде много. Съществували за всеки клас по две – три, дори четири паралелки, което давело отново част от учениците да учат в новооткритата училищна сграда на прогимназията и частни къщи. След 9- ти септември 1944 г до 1950 г. главен учител е бил Бальо Иванов Божков от с.Рогозен. Периода след 9-ти септември е характерен с подмяната и подмладяването на учителския състав.
За кратък период от учебната 1963-1964 г. до 1965-1966 г. училището е обединено с прогимназията. Отново от учебната 1966-1967 г. до 1972-1973 г. било самостоятелно с директор Любен Ст. Рангелов. От учебната 1973-1974 г. отново е обединено с прогимназията, като същото вече остава да съществува като Целодневна детска градина „Христо Ботев”, а учениците от началния курс учат в сградата на прогимназията.
Към момента то е закрито!!!