16:41
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
ПРОТОКОЛ №46 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.11.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №47 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 11.12.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №48 от извънредното празнично заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 13.12.2018 г. Свали
ПРОТОКОЛ №49 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.01.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №50 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 21.03.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №51 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 25.04.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №52 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 15.05.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №53 от извънредно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 04.06.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №54 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 24.06.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №55 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 23.07.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №56 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 27.08.2019 г. Свали
ПРОТОКОЛ №57 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 17.09.2019 г. Свали
Протокол № 1 от проведено редовно заседание на 08.11.2019 Свали
Протокол № 2 от проведено редовно заседание на 22.11.2019 Свали
ПРОТОКОЛ №3 от редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 20.12.2019 г. Свали