17:04
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
ПРОТОКОЛ №18 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 31.01.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №19 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 17.03.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №20 От извънредо заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 19.04.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №21 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 25.04.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №22 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 30.05.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №23 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 19.07.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №24 От редовно заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 09.08.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №25 от заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 01.09.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №26 От извънредно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 29.09.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №27 От редовно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 17.10.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №28 От редовно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 16.11.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №29 От извънредно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 04.12.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №30 От редовно заседание на ОбС-Хайредин,проведено на 15.12.2017 г. Свали
ПРОТОКОЛ №31 от извънредното празнично заседание на ОбС-Хайредин, проведено на 18.12.2017 г. Свали