18:50
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.

Общинска избирателна комисия - контакти

 тел. 0877523996     тел. 0876247057 

адрес: с. Хайредин, "Площад на героите" №5, II ЕТАЖ на сградата на банка "ДСК",  ПК 3357 

email: oik_hairedin0635@abv.bg     oik0635@cik.bg  

сайт: http://oik0635.cik.bg

Решение №1984-МИ/НР/08.09.2015г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК 

Заповед на Кмета на Община Хайредин за обявяване на населени места със статут на кметство по силата на §17, ал.1 от ПЗР на ИК Свали
Разяснителна презентация за граждани Свали
ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОИК - ХАЙРЕДИН Свали
Декларация по чл.81 във връзка чл.65, ал.1 и чл.66 от ИК Свали
Решение №1524-МИ/НР/18.08.2015 г. на ЦИК Свали
РЕШЕНИЕ № 1579-МИ/НР София, 29.08.2015 ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Хайредин Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия при произвеждане на национален референдум Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване в избирателния списък по настоящ адрес при произвеждане на национален референдум Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък за произвеждане на национален референдум Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на пропуснати избиратели в избирателния списък Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за вписване на гласоподавател в избирателния списък за произвеждане на национален референдум Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден Свали
ЗАЯВЛЕНИЕ за изключване от списъка на заличените лица при произвеждане на национален референдум преди предаването на избирателния списък на СИК Свали
Заповед относно определяне местата за обявяване на избирателни списъци за изборите за общински съветници и кметове и национален референдум Свали
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г. Свали
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015г. Свали
ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
Образец на писменно предложение за състава на СИК Свали
Решение №15/МИ/НР/11.09.2015г. на ОИК-Хайредин относно определяне броя на СИК на територията на Община Хайредин Свали
Решение №16/МИ/НР/11.09.2015г на ОИК-Хайредин относно разпределение на броя на членовете между партиите и коалициите Свали
Решение №49/МИ/НР/15.09.2015г. на ОИК - Хайредин относно броя на мандатите за общински съветници за Община Хайредин, които следва да бъдат разпределени на изборите на 25 октомври 2015 г. Свали
Заповед №РД-604/18.09.2015г. относно определяне на местата за поставяне на агитационни материали Свали
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015г. Свали
Заповед относно образуване на Подвижна избирателна секция Свали
Покана относно консултации за определяне състава на ПСИК на територията на Община Хайредин Свали
Покана относно консултации за определяне състава на СИК №063500003- Дом за стари хора, на територията на Община Хайредин Свали
Решение №98/МИ/НР/02.10.2015г. на ОИК-Хайредин Свали
Решение №99/МИ/НР/02.10.2015г. на ОИК-Хайредин Свали
Заповед относно секции за гласуване на хора с увреждания Свали
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. (чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС) Свали
Заповед относно опазване на обществения ред Свали
На вниманието на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност за предстоящите избори на 25.10.2015г. Свали
Заповед относно обществения ред при провеждане на II тур за избор на кмет в с. Бързина и с. Рогозен Свали
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г. Свали