17:26
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. е активен. 

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/ 
Чрез сайта може: 

  • Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.;
  • Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации;
  • Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации;
  • Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

 
Освен това:
Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

  • Служебни справки в избирателните списъци;
  • Обработване на постъпили Искания за гласуване по настоящ адрес;
  • Регистриране на издадени Удостоверения за гласуване на друго място.
Заповед № РД-558/09.09.2016 г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Хайредин Свали
Заповед № РД-583/21.09.2016г. относно местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в Община Хайредин Свали
Избирателни списъци за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент Свали
Избирателни списъци за произвеждането на национален референдум Свали
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ Свали
Заповед № РД-612/07.10.2016 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали във връзка с национален референдум на 06 ноември 2016 г Свали
Заповед № РД-613/07.10.2016 г. за определяне на местата за поставяне на агитационни материали във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент Свали
ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 г. Свали
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВА НА ПСИК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ Свали
Заповед № РД-643/23.10.2016 г. за образуване на ПСИК на територията на Община Хайредин Свали
Списък на заличените лица от избирателен списък за национален референдум на 06.11.2016 г. Свали
Списък на заличените лица от избирателен списък за избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06.11.2016 г. Свали
Заповед № РД-659/27.10.2016 г. относно секции за гласуване на гласоподаватели с увреждане на опорно-двигателния апарат или зрението Свали
Заповед № РД-660/28.10.2016 г. относно продажбата на спиртни напитки в деня за размисъл и изборния ден Свали
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СИК Свали
Информация на органите за пожарна безопасност и защита на населението Свали
ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СИК 063500003 - Дом за стари хора НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН Свали
Списък на заличените лица от избирателен списък за избори за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016 г. Свали