18:54
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.

Детски градини

На територията на Община Хайредин функционира 1 Обединено детско заведение с 3 филиала в селата Михайлово, Манастирище и Рогозен

Директор на Обединеното детско заведение с филиали по населени места е Силвия Крумова, тел. 09166/22-78.

ДГ „Славейче” – с.Хайредин

През 1987 г. започва строежа на нова сграда за детска градина в с.Хайредин. На 20.02.1989 г. децата влизат в новата сграда. От месец юли 1989 г. в ЦДГ с разрешение на Министерството на народното здраве се разкрива детска ясла с 18 деца. ЦДГ – Хайредин става Обединено детско заведение. До 1993 г. ОДЗ няма име. След решение на педагогическия екип се дава име на детското заведение. С красиво тържество, с много гости на 5 май 1993 г. детското заведение получава своето име – „Славейче”. От учебната 1993-1994 г. се разкрива група детска ясла.

ЦДГ „Слънце” – с.Михайлово

Сградата на днешната детска градина в село Михайлово е построена през 1957 г. предназначена е за детска ясла / детски дом/. На 01.11.2005 г. е дадено име на детската градина – „Слънце”.

ЦГД „Здравец” – с.Манастирище

За първи път детска градина в с.Манастирище се открива през 1954 г. Позитивната организация на занималнята дава възможност детето да избира – да рисува, пее, играе. Осигуряват се възможности за развитие на всички деца, като се диференцира и индивидуализира обучението, съобразно техните нужди.За първи път детска градина в с.Манастирище се открива през 1954 г. Позитивната организация на занималнята дава възможност детето да избира – да рисува, пее, играе. Осигуряват се възможности за развитие на всички деца, като се диференцира и индивидуализира обучението, съобразно техните нужди.

ЦДГ „Христо Ботев” – с.Рогозен

Предучилищното възпитание в с.Рогозен води началото си след 09.09.1944 г. В годините след Освобождението училището било наименувано „Христо Ботев”. ЦДГ с.Рогозен започва да съществува със същото име и го носи и днес. Детската градина работи в диалог със семейството, училището, читалището.