19:10
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 24.05.2024 г.
Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  29.04.2024 09:44  

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС - ВРАЦА

 

През 2024 г. предстои прием по инвестиционни интервенции от СПРЗСР 2023-2027г.

Безвъзмездната подкрепа е за:

 

Млади земеделски стопани – 40 000 евро

Нови земеделски стопани - 30 000 евро

Много малки земеделски стопанства – 20 000 евро

 

Национална служба за съвети в земеделието изготвя БЕЗПЛАТНО проектите.

 

За въпроси и съдействие – препоръчително преди 01 юни 2024г.:

Емилия Петрова, гл. експерт, Териториален областен офис , тел.: 0885 848 180,

адрес: гр. Враца, ул. "Георги Бенковски" № 6