16:59
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

На вниманието на земеделските производители: Заповед №81/09.04.2024г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"-гр.Враца за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стоп.2023/24г. за землището на с.Хайредин.

  10.04.2024 15:43  

Виж тук