16:29
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

На вниманието на земеделските производители: Заповед №74/03.04.2024г. на Директора на Областна Дирекция "Земеделие"- гр.Враца за предоставяне на проектирани в плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за стоп.2023/24г. за землището на с.Манастирище за стопанската 2023/24година.

  08.04.2024 10:15  

Виж тук