18:25
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Покана за начална пресконференция по проект "Бъдеще за децата от Община Хайредин"

  01.03.2024 09:39  

                 

   Имаме удоволствието да ви поканим да вземете участие в   среща за представяне на дейностите  и  информационната кампания  в  Проект  BG05SFPR002-2.003-0118-С01„Бъдеще за децата от община Хайредин - интегрирана здравно социална услуга" процедура BG05SFPR002-2.003 “Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс   която ще се състои на 07 март от 14,00 часа в залата на Общински съвет Хайредин.

 Надяваме се   да  имаме възможност заедно да  предприемем съвместни дейности  за да се подобри качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД) чрез предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и младежи до завършването на средно образование и реализиране на мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на болестите при децата на територията на община Хайредин.

Очаква ме Ви !                                                               Светлана Ценова

Ръководител проект