20:37
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.04.2024 г.
Новини

На вниманието на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Хайредин. Представяме списък на имотите с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, както и "Правила за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на Община Хайредин" приети с Решение №32 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОбС-Хайредин. Решението виж ТУК Желаещите да ползват пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд следва да се явят в срок от 01.03.2024г. до 10.03.2024г. включително, в общинска администрация Хайредин за да попълнят заявление по образец.

  27.02.2024 11:33  
На вниманието на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на Община Хайредин.
Представяме списък на имотите с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване, както и "Правила за ползване на общински мери, пасища и ливади на територията на Община Хайредин" приети с Решение №32 от Протокол №4/30.01.2024г. на ОбС-Хайредин.


Решението виж ТУК


Желаещите да ползват пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд следва да се явят в срок от 01.03.2024г.  до 10.03.2024г. включително, в общинска администрация Хайредин за да попълнят заявление по образец.