18:38
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.
Новини

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ КЪМ РАЙОНЕН СЪД – КОЗЛОДУЙ

  15.12.2023 13:01  

Съгласно свое Решение №. 18 от Протокол № 2 от 27.11.2023 г. Общински съвет Хайредин открива процедура за набиране на съдебни заседатели за районен съд - Козлодуй от Община Хайредин. Обявени места за съдебни заседатели - 4 броя.

Необходимите документи и изисквания, на които трябва да отговарят кандидатите - тук.

Срок за подаване на документи в Общински съвет - Хайредин 15.12.2023 г. - 15.01.2024 г.