19:50
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.04.2024 г.
Новини

ПОКАНА ОТ СЛУЖБА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

  01.09.2023 08:23  

На 04.09.2023 г. Служба съвети в земеделието кани жителите на с. Манастирище и с. Михайлово за среща.

Поканата - тук