04:53
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 28.02.2024 г.
Новини

П О К А Н А ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ЕКИП НА МИГ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

  02.08.2023 16:22  

П  О  К  А  Н  А

ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА МЕСТНИ ЛИДЕРИ, ЕКИП НА МИГ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

 

Уважаеми граждани на Община Козлодуй,  Община Мизия  и Община Хайредин,

Уважаеми представители на бизнеса и НПО,

 

            Във връзка с изпълнение на договор № РД50-30/06.03.2023г. между Министерство на земеделието, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Община Козлодуй за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”  на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 година,

Ви каним да вземете участие в обучение на  местни лидери, екип на местна инициативна група, заинтересовани лица и обществено обсъждане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/

  1.  На 21.08.2023 г от 10: 00 ч в заседателната зала на община Мизия

                                  17:00 ч. в малката зала на Читалище „ Просвета -1915 “ , Гр. Мизия

  1.  На 22.08.2023 г. от 10:30 ч. в залата на Читалище „ Просвета“, с. Хайредин

                          и от 16:30 ч. в заседателната зала на община Хайредин       

  1.  На 23.08.2023 г. от 10:30 ч. и от 17: 00 ч. в заседателната зала на община Козлодуй, ет.2

 

            В обучението могат да се включат представители на бизнеса, НПО, земеделски производители, занаятчии, представители на общински и държавни структури, физически лица имащи отношение към развитието на местната общност. На обученията ще бъдат представени принципите на проектния цикъл, управление, контрол и отчитане на проекти. Ще бъдат представени и мерките за финансиране по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, обща инфармация за всички бенефициенти-условия, допустими дейности, допустими разходи, изпълнение и др.

 

Поканата за участие е публикувана на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Козлодуй, Мизия и Хайредин“ https://mig-kmh.eu/ , както и на сайта на Община Козлодуй – www.kozloduy.bg; Община Мизия – www.obshtinamizia.com; Община Хайредин - www.hayredin.com.