18:01
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.
Новини

Община Хайредин се сдоби с нов автомобил по програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

  14.08.2023 10:21  

На 28.04.2023г. е подписан Договор за съвместна дейност № РД04-114/28.04.2023г. между Фонд „Социална закрила“ и Община Хайредин за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж. Проекта е финансиран по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ със срок за изпълнение 6 месеца и общ бюджет 36 000 лева, с включен ДДС, от които: 30 600 лева, с включен ДДС финансиране от ФСЗ и 5 400 лева, с включен ДДС собствено финансиране от Община Хайредин.

Плакат