23:35
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 01.03.2024 г.
Новини

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2023г.

  20.04.2023 15:34  

На вниманието на ползвателите на пасища, мери и ливади на територията на община Хайредин

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за 2023г. - тук