04:37
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 28.02.2024 г.
Новини

Решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

  17.03.2023 01:20  

Решение № ВР-1- ЕО/2023 да не се извършва екологична оценка на План за интегрирано развитие на Община Хайредин за периода 2021-2027 г. - тук