16:30
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

На вниманието на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Хайреди

  16.02.2023 08:26  
На вниманието на собствениците  или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Хайредин, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

 

Представяме списък на имотите с начин на трайно ползване - пасища,

 мери и ливади за индивидуално и общо ползване, както и "Правила за ползване  на общински мери,пасища и ливади на територията на община Хайредин", приети с Решение №293 от Протокол №45/19.01.2023г. на ОбС-Хайредин.

Решението виж тук

Желаещите да ползват пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд следва да се явят в срок от 01.03.2023г. до 10.03.2023г. включително, в Общинска администрация Хайредин за да попълнят заявление по образец.