17:44
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Искане от преценяване извършването на ОВОС за инвестиционно предложение "Газопровод свързващ ПГХ Чирен със съществуваща газопроводна мре

  08.02.2023 09:56  

Виж тук