17:10
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Проект за изменение на ПУП- ПП за обект Преносими газопроводи с високо налягане с АГРС от ПГХ Чирен до гр. Козлодуй и гр. Оряхово

  08.02.2023 07:40  

Документи по проекта - тук