16:49
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

На вниманието на всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти

  07.02.2023 06:53  
Европейската комисия стартира третото си годишно проучване 
за оценка на ефективността на мерките на ЕС 
срещу нелоялни търговски практики във веригата за 
доставки на селскостопански и хранителни продукти.
 В тази връзка се приканват всички фермери, 
независими производители и други доставчици
 на селскостопански и хранителни продукти
 да попълнят анкета, която е достъпна на линк:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs  
като се избира версия за попълване на български език. 
Анкетата е отворена за попълване до 15 март 2023г.