23:24
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 01.03.2024 г.
Новини

СЪОБЩЕНИЕ

  17.01.2023 06:59  

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Хайредин подписа договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура „ГРИЖА В ДОМА“ за подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на общината. Проекта е на  стойност 241 766.36 лева с период на изпълнение 13 месеца.

По проекта ще бъдат назначени 12 броя Домашни помощници на 8 часов работен ден, които ще оказват съдействие на потребителите по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите; Предоставяне на лицата от целевата група помощ при справянето с ежедневните им нужди по поддържане на хигиената в дома/ внасяне на дърва, метене, чистене и др./

За оказване на помощ и за грижа за здравословното състояние на потребителите ще бъде назначено и медицинско лице и психолог.

Желаещите да предоставят услугата „Домашен помощник“  могат да кандидатстват по така обявените позиции като подадат заявление в Община Хайредин в срок до 17:00 часа на 03.02.2023 г.

Желаещите ползватели на услугата могат да подадат заявление на място или да се обадят на телефон 09166/22-36 за връзка с екипа по проекта, който ще и попълни заявлението.

Документи необходими за кандидатстване за „Домашен помощник“:

  1. Заявление
  2. Автобиография
  3. Декларация  по образец
  4. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен

Документи за кандидатстване за медицинско лице по проекта:

  1. Автобиография;
  2. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
  3. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
  4. Декларация  – по образец;
  5. Други

 

ПРОЕКТА ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА КМЕТСТВАТА В ОБЩИНА ХАЙРЕДИН –

С. ХАЙРЕДИН, С. МИХАЙЛОВО, С. МАНАСТИРИЩЕ, С. БЪРЗИНА И С. РОГОЗЕН

ЖЕЛАЕЩИТЕ МОГАТ ДА ПОПЪЛНЯТ ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА В КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ХАЙРЕДИН!