17:41
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 14.06.2024 г.
Новини

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Хайредин (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

  25.11.2022 08:22  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 20 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие отправяме покана към жителите на община Хайредин, представители на бизнеса, НПО и всички заинтересовани страни за участие в обществено обсъждане на проекта на План за интегрирано развитие на община Хайредин (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.12.2022 г. от 09:00 часа в зала на Общински съвет Хайредин на адрес: с. Хайредин, ул. "Георги Димитров" 135.

По време на събитието ще бъде представен изготвеният проект на ПИРО Хайредин, вкл. визията, стратегическите цели, приоритети и мерки за развитие на общината до 2027 г. Ще бъдат представени и проектите, планирани за изпълнение в общината до 2027 г. с очаквано финансиране по европейски програми или други източници.

 

Проектът на ПИРО Хайредин за периода 2021-2027 г. и приложенията към него може да намерите в качените по-долу документи:

  • Проект на ПИРО Хайредин
  • Приложение 1. Програма за реализация на ПИРО
  • Приложение 1А. Индикативен списък на важни за общината проекти
  • Приложение 2. Индикативна финансова таблица
  • Приложение 3. Матрица на индикаторите

 

Коментари и предложения от страна на заинтересованите страни по проекта на ПИРО Хайредин, вкл. списъка с проекти за реализация до 2027 г., могат да се приемат до края на работния ден на 08.12.2022 г. на имейл адрес yoanna_95@abv.bg или в деловодството на Община Хайредин.

 

Разчитаме на Вашето сътрудничество при формулирането на стратегията за развитие на Община Хайредин до 2027 г.!

Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация - тук

Приложение 1A - Индикативен списък на важни за общината проекти - тук

Приложение 2 - Индикативна финансова таблица - тук

Приложение 3 - Матрица на индикаторите - тук

Проект_ПИРО Хайредин - тук