17:28
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

  08.06.2022 07:29  

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

О Б Я В А

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ГРАЖДАНИ, ЧЕ В ПЕРИОДА 08.06.202220.06.2022г. ЩЕ БЪДАТ ПРИЕМАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 -09.09.2022г.

  • ЗА С. ХАЙРЕДИН ЗАЯВЛЕНИЯТА ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ОТ 09:00 ДО 12:00 ЧАСА И ОТ 14:00 ДО 16:00 ЧАСА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
  • В СЕЛАТА ЗАЯВЛЕНИЯТА-ДЕКЛАРАЦИИ ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ И С ТЯХНА ПОМОЩ ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТАВЯНИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРАВО ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ИМАТ ЛИЦАТА ОТ СЛЕДНИТЕ ГРУПИ:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки , които да се грижат за тях , установено от съответната дирекция „Социално подпомагане „ ;
  3. Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии несвързани с трудова дейност

Кандидатите попълват ЗАЯВЛЕНИЯЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ по образец,  КОПИЕ ОТ ТЕЛК – РЕШЕНИЕ / ако е приложимо / КОПИЕ ОТ АКТ ЗА РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ / ако е приложимо /       

Общинска администрация