17:15
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 18.07.2024 г.
Новини

Регионална програма за заетост в Община Хайредин

  17.05.2022 07:45  

В изпълнение на Националния план за действие по заетостта през 2022г. (НПДЗ,2022) Министерството на труда и социалната политика стартира процедура по регионалните програми за заетост. Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализирането на една Регионална програма за всяка област. Съгласно нормативните изисквания програмата трябва да съответства на целите на държавната политика по заетостта и да е съобразена с националните регионални приоритети, определени в стратегическите документи и НПДЗ,2022.

През 2022г. регионалните програми ще насърчат разкриването на устойчиви работни места и ще допринесат за възстановяване на заетостта. Във всяка Регионална програма се планира субсидирана заетост, на основата на партньорства с предприятия от частния сектор.

За Област Враца предвидените работни места са 489, от които 47 са за Община Хайредин. Като броят е определен съгласно приложените критерии, определени по методика от МТСП и представени данни от Дирекция „Регионална служба по заетостта“- Монтана , за относителния дял на средногодишното равнище на безработни лица в общината спрямо този в област Враца.

През настоящата година със средства от държавния бюджет ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за период от 3 до 6 месеца. Регионалната програма е необходимо да се реализира в срок най-късно до 09.12.2022г. Съгласно НПДЗ,2022 със средства от държавния бюджет ще се финансира месечно възнаграждение при пълен работен ден 710.00 лева , както и всички дължими вноски за сметка на работодателя.

Приоритет за Община Хайредин е частния сектор, като след уведомяване на фирмите на територията на общината те се възползваха от общо 12 работни места, останалите 35 работни места са разпределени по селата към Община Хайредин въз основа на процентното съотношение на безработни лица.

СЕЛО

ЧАСТЕН СЕКТОР

ОБЩИНА ХАЙРЕДИН

Бързина

1

4

Ботево

 

2

Рогозен

2

10

Михайлово

1

9

Манастирище

7

3

Хайредин

1

7

ОБЩО

12

35