19:34
Работно време: 09:00 - 17:00 часа
 20.04.2024 г.
Новини

На вниманието на собствениците или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Хайреди?

  21.02.2022 07:36  
На вниманието на собствениците  или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни на територията на община Хайредин,регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

 

Представяме списък на имотите с начин на трайно ползване - пасища,

 мери и ливади за индивидуално и общо ползване, както и "Правила за ползване  на общински мери,пасища и ливади на територията на община Хайредин", приети с Решение №221 от Протокол №33/08.02.2022г. на ОбС-Хайредин.

Решението виж тук!

Желаещите да ползват пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд следва да се явят в срок от 01.03.2022г. до 10.03.2022г. включително, в Общинска администрация Хайредин за да попълнят заявление по образец.